přejít na hlavní obsah

Cestovní ruch

Cestovní ruch

Varianta Cestovní ruch je přizpůsobena potřebám pro detailní zkoumání návštěvnosti a chování tuzemských a zahraničních návštěvníků odděleně. Informace o velikosti území, jehož návštěvnost je možné v rámci produktů O2 Geodata analyzovat, naleznete v oblasti FAQ.

Základní verze

Základní verze obsahuje následující výstupy:

a) Celková návštěvnost

Tabulka se základní informací o počtu návštěvníků a unikátních návštěvníků za celé sledované období jednoho kalendářního měsíce, včetně dělení na české a zahraniční návštěvníky.

b) Průměrná návštěvnost Po–Ne

Tabulka s průměrným počtem návštěvníků a unikátních návštěvníků pro jednotlivé dny v týdnu (pondělí–neděle) ve sledovaném období, včetně dělení na české a zahraniční návštěvníky.

c) Sociodemografický profil

Graf reprezentující strukturu unikátních návštěvníků z ČR dle pohlaví a věku (v kategoriích) za celé sledované období.

d) Spádovost z ČR

Mapa intenzity rozložení unikátních návštěvníků analyzované lokality dle místa jejich bydliště (v detailu na různé územní celky ČR). Počty návštěvníků jsou zároveň dodány v souhrnné tabulce.

e) Spádovost ze zahraničí

Mapa intenzity rozložení zahraničních unikátních návštěvníků dle země původu. Počty návštěvníků jsou zároveň dodány v souhrnné tabulce.

Základní verze

1 měsíc

50 000 Kč Cena bez DPH

Plná verze

Plná verze obsahuje všechny výstupy základní verze a dále následující výstupy:

f) Návštěvnost v pracovní den / víkend

Tabulka se základní informací o počtu návštěvníků a unikátních návštěvníků v pracovní dny a víkendové dny ve sledovaném období, včetně dělení na české a zahraniční návštěvníky.

g) Počet unikátů po dnech

Graf vývoje počtu unikátních návštěvníků (zvlášť z ČR a ze zahraničí) v jednotlivých dnech sledovaného období jednoho kalendářního měsíce.

h) Denní průběh v pracovní den / víkend (agregace)

Graf vývoje průměrného počtu návštěvníků (zvlášť z ČR a ze zahraničí) během pracovních a víkendových dnů.

i) Denní průběh v jednotlivých dnech Pondělí – Neděle

Graf vývoje průměrného počtu návštěvníků (zvlášť z ČR a ze zahraničí) během jednotlivých dnů týdne.

j) Délka návštěvy v pracovní den / víkend

Graf rozložení délky návštěv z ČR během pracovních a víkendových dnů.

k) Délka návštěvy ve dnech

Graf rozložení délky návštěv z ČR měřen v počtu strávených dnů v lokalitě během sledovaného období. Výstupy zároveň dodány v souhrnné tabulce.

l) Čas příchodu a odchodu

Graf vývoje průměrného počtu přicházejících a odcházejících návštěvníků z ČR v dané lokalitě během pracovních a víkendových dnů.

m) Délka návštěvy dle času příchodu

Matice rozložení délky návštěv v závislosti na době příchodu návštěvníka z ČR během pracovních dnů a víkendových dnů.

n) Frekvence návštěv

Graf rozložení počtu denních návštěv unikátních návštěvníků z ČR v dané lokalitě během celého období. Více návštěv jednoho unikátního návštěvníka během dne je započteno jako jedna návštěva.

o) Kombinace návštěv v pracovních dnech / víkendy

Matice rozložení počtu denních návštěv unikátních návštěvníků z ČR během pracovních a víkendových dnů.

Plná verze

1 měsíc

90 000 Kč Cena bez DPH

Doplňkové pohledy

Na žádost zákazníka můžeme nabídnout jiné pohledy (například dílčí členění na zahraniční a tuzemské návštěvníky), nebo připravit pohledy na míru.

Ukázka reálného formátu výstupu Stáhnout ukázku

Zaujal vás tento Produkt?

Připravíme vám nabídku s přesnou specifikací výstupů v základním balíčku i nacenění volitelných výstupů nad jeho rámec

* povinná pole