přejít na hlavní obsah

Dopravní plánování

Dopravní plánování

Varianta Dopravní plánování je určena pro mapování přepravního potenciálu mezi dvěma lokalitami a je přizpůsobena potřebám dopravních podniků a organizátorů veřejné dopravy. Cestující můžete navíc napřímo oslovit pomocí cílených SMS, které dostanete k analýze zdarma. Informace o velikosti území, jehož návštěvnost je možné v rámci produktů O2 Geodata analyzovat, naleznete v oblasti FAQ.

Základní verze

U zdrojové i cílové lokality je možné volit parametr pro výběr cílové skupiny, na které má být analýza zpracována. Pokud není tento parametr zvolen, je analýza zpracována na cílové skupině, u které byl zaznamenán výskyt ve zdrojové lokalitě a následný výskyt v lokalitě cílové, a to bez omezení předchozích výskytů v lokalitách.

Parametry pro výběr cílové skupiny

  • Bydlící v lokalitě
  • Pracující v lokalitě
  • Souvislý výskyt „n“ min. před zahájením cesty; n > 30 min.

Základní verze obsahuje následující výstupy:

a) Celkové přepravní proudy

Tabulka se základní informací o celkovém počtu cest a unikátních cestujících mezi lokalitami za zvolené období v rozdělení na cesty tam a zpět tj. z A do B a z B do A

b) Průměrné přepravní proudy Po–Ne

Tabulka s průměrným počtem cest a unikátních cestujících mezi lokalitami za zvolené období v rozdělení po jednotlivých dnech v týdnu (průměrné pondělí–neděle) a na cesty tam a zpět tj. z A do B a z B do A;

U nízkých výstupních hodnot (< 10) je z důvodu bezpečnosti a zaručení anonymity hodnota nulována tj. naměřená průměrná hodnota < 10 je nahrazena hodnotou „0“. Pokud není naměřena žádná hodnota, je pole prázdné, tj. neobsahuje žádný číselný údaj.

c) Průměrné přepravní proudy Po–Ne v hodinových řezech

Graf s průměrným počtem cest mezi lokalitami za zvolené období v rozdělení po jednotlivých dnech v týdnu (průměrné pondělí–neděle) a hodinových řezech a zvlášť pro cesty tam a cesty zpět tj. z A do B a z B do A; do hodinového intervalu je započítán počátek cesty tj. poslední výskyt v lokalitě A pro relaci AB a poslední výskyt v lokalitě B pro relaci BA.

U nízkých výstupních hodnot (< 10) je z důvodu bezpečnosti a zaručení anonymity hodnota nulována tj. naměřená průměrná hodnota < 10 je nahrazena hodnotou „0“. Pokud není naměřena žádná hodnota, je pole prázdné, tj. neobsahuje žádný číselný údaj = „NA“.

Základní verze

1 měsíc

40 000 Kč Cena bez DPH

Plná verze

Plná verze obsahuje všechny výstupy základní verze a dále následující:

d) Denní přepravní proudy sledovaného období v hodinových řezech

Graf s počtem cest mezi lokalitami za zvolené období v rozdělení po jednotlivých kalendářních dnech sledovaného období a hodinových řezech a zvlášť pro cesty tam a cesty zpět tj. z A do B a z B do A; do hodinového intervalu je započítán počátek cesty tj. poslední výskyt v lokalitě A pro relaci AB a poslední výskyt v lokalitě B pro relaci BA.

U nízkých výstupních hodnot (< 20) je z důvodu bezpečnosti a zaručení anonymity hodnota nulována tj. naměřená průměrná hodnota < 20 je nahrazena hodnotou „0“. Pokud není naměřena žádná hodnota, je pole prázdné, tj. neobsahuje žádný číselný údaj = „NA“.

Plná verze

1 měsíc

70 000 Kč Cena bez DPH

Modul dílčích oblastí zdrojové / cílové lokality

Modul umožňuje rozdělení zdrojové nebo cílové lokality do dílčích oblastí. Zdrojová / cílová lokalita musí být dostatečně veliká, aby toto rozdělení bylo realizovatelné. Validace výběru dílčích lokalit je posuzována individuálně a je závislá na topologii mobilní sítě v lokalitě – viz Přesnost.

Modul vždy doplňuje Základní nebo Plnou variantu o dílčí pohledy. Pokud jen například cílová lokalita rozdělena do dílčích lokalit B1 a B2 jsou všechny výstupy dodány v dílčích kombinacích AB1; AB2; B1A a B2A.

Modul dílčích oblastí zdrojové / cílové lokality

Cena modulu rozdělující zdrojovou nebo cílovou lokalitu na 2 části

20 000 Kč Cena bez DPH

Podrobnější dílčí dělení zdrojové nebo cílové lokality. Za každou dodatečnou část do maximálního počtu 5 dílčích částí

10 000 Kč Cena bez DPH

Parametr projíždějící lokality

Parametr umožňuje definovat třetí lokalitu, přes kterou je vedena cesta ze zdrojové do cílové lokality. V analýze jsou pak zohledněny pouze cesty obsahující výskyt ve zvolené projíždějící lokalitě. Validace výběru projíždějící lokality je posuzována individuálně a je závislá na topologii mobilní sítě v lokalitě – viz Přesnost.

Parametr projíždějící lokality

Cena pro zahrnutí parametru projíždějící lokality mezi zdrojovou a cílovou lokalitou

20 000 Kč Cena bez DPH

Ukázka reálného formátu výstupu Stáhnout ukázku

Zaujal vás tento Produkt?

Máte dotazy k jednotlivým výstupům a případným modifikacím? Neváhejte nás kontaktovat.

Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpracováváme za účelem reakce na Váš dotaz.
Detailní informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

* povinná pole