přejít na hlavní obsah

Krátkodobé akce

Krátkodobé akce

Varianta Krátkodobé akce je přizpůsobena potřebám pro detailní zkoumání návštěvnosti a chování návštěvníků na krátkodobých událostech, jako jsou například festivaly. Návštěvníky můžete navíc napřímo oslovit pomocí cílených SMS, které dostanete k analýze zdarma. Informace o velikosti území, jehož návštěvnost je možné v rámci produktů O2 Geodata analyzovat, naleznete v oblasti FAQ.

Základní verze

Základní verze obsahuje následující výstupy:

a) Celková návštěvnost

Tabulka se základní informací o počtu návštěvníků a unikátních návštěvníků za celé sledované období krátkodobé události.

b) Návštěvnost v jednotlivých dnech

Tabulka s počtem návštěvníků a unikátních návštěvníků pro jednotlivé dny ve sledovaném období.

c) Sociodemografický profil

Graf reprezentující strukturu unikátních návštěvníků dle pohlaví a věku (v kategoriích) za celé sledované období.

d) Spádovost z ČR

Mapa intenzity rozložení unikátních návštěvníků analyzované lokality dle místa jejich bydliště (v detailu na různé územní celky ČR). Počty návštěvníků jsou zároveň dodány v souhrnné tabulce.

Základní verze

40 000 Kč Cena bez DPH

Plná verze

Plná verze obsahuje všechny výstupy základní verze a dále následující výstupy:

e) Počet unikátů po dnech

Graf vývoje počtu unikátních návštěvníků v jednotlivých dnech sledovaného období krátkodobé akce.

f) Denní průběh v jednotlivých dnech

Graf vývoje počtu návštěvníků během jednotlivých dnů sledovaného období.

g) Délka návštěvy v jednotlivých dnech

Graf rozložení délky návštěv pro návštěvníky během jednotlivých dnů sledovaného období.

h) Délka návštěvy dle vzdálenosti od místa bydliště

Graf rozložení délky návštěv vzhledem ke vzdálenosti od bydliště – měřeno u návštěvníků a děleno na vzdálenost do 5 km a nad 5 km od místa bydliště v rozdělení na pracovní dny a víkendy.

i) Čas příchodu a odchodu v jednotlivých dnech

Graf vývoje počtu přicházejících a odcházejících návštěvníků v dané lokalitě během jednotlivých dnů sledovaného období.

j) Délka návštěvy dle času příchodu

Matice rozložení délky návštěv v závislosti na době příchodu návštěvníka během jednotlivých dnů sledovaného období.

k) Frekvence návštěv

Graf rozložení počtu návštěv unikátních návštěvníků v dané lokalitě během celého období.

l) Frekvence návštěv dle vzdálenosti

Graf průměrného počtu návštěv vzhledem ke vzdálenosti bydliště návštěvníka v dané lokalitě během pracovních víkendových dnů.

Plná verze

70 000 Kč Cena bez DPH

Doplňkové pohledy

Na žádost zákazníka můžeme nabídnout jiné pohledy nebo připravit pohledy na míru.

Ukázka reálného formátu výstupu Stáhnout ukázku

Zaujal vás tento Produkt?

Připravíme vám nabídku s přesnou specifikací výstupů v základním balíčku i nacenění volitelných výstupů nad jeho rámec

Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpracováváme za účelem reakce na Váš dotaz.
Detailní informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

* povinná pole