přejít na hlavní obsah

Krátkodobé akce

Krátkodobé akce

Varianta Krátkodobé akce je přizpůsobena potřebám pro detailní zkoumání návštěvnosti a chování návštěvníků na krátkodobých událostech, jako jsou například festivaly. Informace o velikosti území, jehož návštěvnost je možné v rámci produktů O2 Geodata analyzovat, naleznete v oblasti FAQ.

Základní verze

Základní verze obsahuje následující výstupy:

a) Celková návštěvnost

Tabulka se základní informací o počtu návštěvníků a unikátních návštěvníků za celé sledované období krátkodobé události, včetně dělení na české a zahraniční návštěvníky.

b) Návštěvnost v jednotlivých dnech

Tabulka s počtem návštěvníků a unikátních návštěvníků pro jednotlivé dny ve sledovaném období, včetně dělení na české a zahraniční návštěvníky.

c) Sociodemografický profil

Graf reprezentující strukturu unikátních návštěvníků z ČR dle pohlaví a věku (v kategoriích) za celé sledované období.

d) Spádovost z ČR

Mapa intenzity rozložení unikátních návštěvníků analyzované lokality dle místa jejich bydliště (v detailu na různé územní celky ČR). Počty návštěvníků jsou zároveň dodány v souhrnné tabulce.

Základní verze

40 000 Kč Cena bez DPH

Plná verze

Plná verze obsahuje všechny výstupy základní verze a dále následující výstupy:

e) Počet unikátů po dnech

Graf vývoje počtu unikátních návštěvníků (dohromady z ČR a zahraničí) v jednotlivých dnech sledovaného období krátkodobé akce.

f) Denní průběh v jednotlivých dnech

Graf vývoje počtu návštěvníků (dohromady z ČR a zahraničí) během jednotlivých dnů sledovaného období.

g) Délka návštěvy v jednotlivých dnech

Graf rozložení délky návštěv pro návštěvníky z ČR během jednotlivých dnů sledovaného období.

h) Délka návštěvy dle vzdálenosti od místa bydliště

Graf rozložení délky návštěv vzhledem ke vzdálenosti od bydliště – měřeno u návštěvníků z ČR a děleno na vzdálenost do 5 km a nad 5 km od místa bydliště v rozdělení na pracovní dny a víkendy.

i) Čas příchodu a odchodu v jednotlivých dnech

Graf vývoje počtu přicházejících a odcházejících návštěvníků z ČR v dané lokalitě během jednotlivých dnů sledovaného období.

j) Délka návštěvy dle času příchodu

Matice rozložení délky návštěv v závislosti na době příchodu návštěvníka z ČR během jednotlivých dnů sledovaného období.

k) Frekvence návštěv

Graf rozložení počtu návštěv unikátních návštěvníků z ČR v dané lokalitě během celého období.

l) Frekvence návštěv dle vzdálenosti

Graf průměrného počtu návštěv vzhledem ke vzdálenosti bydliště návštěvníka z ČR v dané lokalitě během pracovních víkendových dnů.

m) Spádovost ze zahraničí

Mapa intenzity rozložení zahraničních unikátních návštěvníků dle země původu. Počty návštěvníků jsou zároveň dodány v souhrnné tabulce.

Plná verze

70 000 Kč Cena bez DPH

Doplňkové pohledy

Na žádost zákazníka můžeme nabídnout jiné pohledy (například dílčí členění na zahraniční a tuzemské návštěvníky), nebo připravit pohledy na míru.

Ukázka reálného formátu výstupu Stáhnout ukázku

Zaujal vás tento Produkt?

Připravíme vám nabídku s přesnou specifikací výstupů v základním balíčku i nacenění volitelných výstupů nad jeho rámec

* povinná pole