přejít na hlavní obsah

Detailní metodika

Co jsou O2 Geodata?

Zpracování dat

Veškerá data jsou zpracovávána a analyzována přímo interními pracovníky společnosti O2, třetí strany ke zdrojovým datům nemají žádný přístup.

V rámci zakázky provede O2 interně analýzu vlastních anonymizovaných lokalizačních a signalizačních dat o počtu přihlášení SIM karet na konkrétních buňkách v systému základnových stanic (dále jen BTS) spadajících do jednotlivých sledovaných lokalit. Veškeré výstupy je tak možné interpretovat jako anonymizované a agregované statistiky.

Přesnost

Geografická přesnost analýz je přímo úměrná hustotě vysílačů ve zkoumané lokalitě.

V každé zakázce je nutné provést nejprve „studii proveditelnosti“ a informovat zákazníka o velikosti analyzované lokality. V obecné rovině lze říci, že ve velkoměstě jsme schopni zanalyzovat oblast o velikosti větších desítek až stovek m2 např. náměstí, či nákupní centrum; malé město je možné rozdělit na centrum, čtvrtě či sídliště.

Spádovost je možné stanovit na úroveň ZSJ (základní sídelní jednotka).

Extrapolace

Produkty založené na geolokačních datech jednoho operátora využívají pro měření pouze data svých zákazníků. Pro získání pohledu na celkový trh proto dochází ke statistické extrapolaci na populaci ČR.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů / Zajištění anonymity dat

Bezpečnost a ochrana osobních dat jsou u nás na prvním místě. Základní premisou pro fungování tohoto nástroje je dodržování veškerých legislativních aspektů a etických zásad.

Datovým výstupem jsou agregované a anonymizované údaje. Před zpracováním dat dochází k odstranění veškerých atributů, které by mohly vést k identifikaci jedinců. Poskytování analýz založených na agregovaných a anonymizovaných údajích je v souladu s legislativou ČR. Veškerou zodpovědnost za případné porušení anonymity přebírá dodavatel dat – společnost O2.

Máte zájem? Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpracováváme za účelem reakce na Váš dotaz.
Detailní informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

* povinná pole