přejít na hlavní obsah

Retail a obchody

Retail a obchody

Varianta Retail je přizpůsobena potřebám pro detailní zkoumání chování návštěvníků a pro hodnocení obchodního potenciálu lokalit, využitelné například pro obchodní centra nebo pobočkové sítě. Návštěvníky můžete navíc napřímo oslovit pomocí cílených SMS, které dostanete k analýze zdarma. Informace o velikosti území, jehož návštěvnost je možné v rámci produktů O2 Geodata analyzovat, naleznete v oblasti FAQ.

Základní verze

Základní verze obsahuje následující výstupy:

a) Celková návštěvnost

Tabulka se základní informací o počtu návštěvníků a unikátních návštěvníků za celé sledované období jednoho kalendářního měsíce.

b) Průměrná návštěvnost Po–Ne

Tabulka s průměrným počtem návštěvníků a unikátních návštěvníků pro jednotlivé dny v týdnu (pondělí–neděle) ve sledovaném období.

c) Sociodemografický profil

Graf reprezentující strukturu unikátních návštěvníků z ČR dle pohlaví a věku (v kategoriích) za celé sledované období.

d) Spádovost z ČR

Mapa intenzity rozložení unikátních návštěvníků analyzované lokality dle místa jejich bydliště (v detailu na různé územní celky ČR). Počty návštěvníků jsou zároveň dodány v souhrnné tabulce.

Základní verze

1 měsíc

40 000 Kč Cena bez DPH

Plná verze

Plná verze obsahuje všechny výstupy základní verze a dále následující výstupy:

e) Návštěvnost v pracovní den / víkend

Tabulka se základní informací o počtu návštěvníků a unikátních návštěvníků v pracovní dny a víkendové dny ve sledovaném období. Tabulka se základní informací o počtu návštěvníků a unikátních návštěvníků v pracovní dny a víkendové dny ve sledovaném období.

f) Počet unikátů po dnech

Graf vývoje počtu unikátních návštěvníků v jednotlivých dnech sledovaného období jednoho kalendářního měsíce.

g) Počet návštěv po dnech

Graf vývoje počtu návštěv v jednotlivých dnech sledovaného období.

h) Denní průběh v pracovní den / víkend (agregace)

Graf vývoje průměrného počtu návštěvníků během pracovních a víkendových dnů.

i) Denní průběh v jednotlivých dnech Pondělí – Neděle

Graf vývoje průměrného počtu návštěvníků během jednotlivých dnů týdne.

j) Délka návštěvy v pracovní den / víkend

Graf rozložení délky návštěv během pracovních a víkendových dnů.

k) Délka návštěvy dle vzdálenosti od místa bydliště

Graf rozložení délky návštěv vzhledem ke vzdálenosti od bydliště rozdělený na vzdálenost do 5 km a nad 5 km od místa bydliště plus na pracovní dny a víkendy.

l) Čas příchodu a odchodu

Graf vývoje průměrného počtu přicházejících a odcházejících návštěvníků v dané lokalitě během pracovních a víkendových dnů.

m) Délka návštěvy dle času příchod

Matice rozložení délky návštěv v závislosti na době příchodu návštěvníka během pracovních dnů a víkendových dnů.

n) Frekvence návštěv

Graf rozložení počtu návštěv unikátních návštěvníků v dané lokalitě během celého období.

o) Frekvence návštěv dle vzdálenosti

Graf průměrného počtu návštěv vzhledem ke vzdálenosti bydliště v dané lokalitě během pracovních víkendových dnů.

p) Kombinace návštěv pracovní dny / víkendy

Matice rozložení počtu návštěv unikátních návštěvníků během pracovních a víkendových dnů.

Plná verze

1 měsíc

90 000 Kč Cena bez DPH

Modul konkurence

Modul konkurence umožňuje sledovat průniky návštěv hlavní lokality se zvolenými konkurenčními lokalitami. Modul konkurence není možné objednat samostatně, ale jen jako součást základní / plné varianty.

Modul konkurence obsahuje následující výstupy:

k1) Přehled průniku návštěvnosti

Tabulka počtu unikátních návštěvníků hlavní měřené lokality, kteří zároveň navštívili konkurenční lokality ve sledovaném období (dále konvergentní návštěvník). Součástí výstupu jsou i celkové počty návštěv v hlavní a konkurenční lokalitě realizované těmito konvergentními návštěvníky.

k2) Spádovost z ČR

Mapa intenzity rozložení konvergentní unikátních návštěvníků analyzované lokality a konkurenční lokality dle místa jejich bydliště (v detailu na různé územní celky ČR).

k3) Sociodemografický profil

Graf struktury konvergentních unikátních návštěvníků z ČR analyzované lokality a konkurenční lokality dle pohlaví a věku (v kategoriích) za celé sledované období.

k4) Frekvence návštěv

Graf rozložení počtu návštěv unikátních konvergentních návštěvníků z ČR v hlavní analyzované lokalitě a počtu návštěv unikátních návštěvníků v konkurenční lokalitě během celého období.

Modul konkurence

Cena modulu zahrnující 1 konkurenční lokalitu

10 000 Kč Cena bez DPH

každá další lokalita až do maximálního počtu 5 konkurenčních lokalit

5 000 Kč Cena bez DPH

Doplňkové pohledy

Na žádost zákazníka můžeme nabídnout jiné pohledy nebo připravit pohledy na míru.

Ukázka reálného formátu výstupu Stáhnout ukázku

Zaujal vás tento Produkt?

Připravíme vám nabídku s přesnou specifikací výstupů v základním balíčku i nacenění volitelných výstupů nad jeho rámec

Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpracováváme za účelem reakce na Váš dotaz.
Detailní informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

* povinná pole